Narrendonk: hang de vlag uit!

Wij verzoeken jullie allemaal om komend weekend de vlag van Narrendonk uit te hangen om onze nieuwe Prins carnaval en Oppernar te verwelkomen!