Veiligheid adviezen bij bouw/opbouw carnavalswagen

Deze Veiligheid adviezen zijn tot stand gekomen in samen werking met de Brandweer en Stichting Karnaval Reusel. Wij hopen dat uw hier iets mee kunt doen, om zo op een veilige manier voor u en de toeschouwers het carnavalsfeest te vieren. Hebt u nog vragen of wilt u advies neem dan contact op met de stichting.

Mensen 

 1. Is (zijn) de chauffeur(s) gekwalificeerd om te rijden? Drank, drugs, rijbewijs, medicijnen, werktijden (voldoende rust gehad?)
 2. Is er voldoende zicht voor de chauffeur(s)? (denk aan reflecties en verblinding)
 3. Zijn deelnemers AANTOONBAAR voldoende geïnstrueerd?
 4. Is er geïnstrueerd / geoefend hoe object snel te verlaten?
 5. Zijn de posities (werkhouding) verantwoord? Voorover- of achterovergebogen, gedraaide romp, langdurig op zelfde plek staan?
 6. Zijn mensen op de wagens voldoende beschermd tegen extreme hitte of koude (klimaat)
 7. Zijn de mensen op de wagens voldoende beschermd tegen geluid (persoonlijke bescherming verplicht?)
 8. Is het geluid wat de wagen genegeerd nog toelaatbaar? (OOK voor gehoorschade bij omstanders, met name kinderen?)
 9. Zijn er emissies van nevel, stof, dampen en gassen mogelijk? (Denk aan stilstaand water legionella, rookmachines)
 10. Zitten er mensen in besloten ruimtes? Is daar dan CONTINUE toezicht bij?
 11. Onvoldoende bewegingsruimte of moeilijke bereikbaarheid van voorwerpen.
 12. Kan ijs of sneeuw of regen gladheid (uitglijden) veroorzaken?
 13. Is er verder nog een redelijke kans op struikelen of uitglijden? (Gebruik zeep, glijmiddel?)
 14. Wordt er niet te zwaar getrokken, getild, gedragen of geduwd?
 15. Bedieningsknoppen, schakelaars, labels zijn logisch geplaatst en goed zichtbaar.
 16. Is er niet een plaats waar mensen overmatig blootgesteld worden aan trillingen (handen en/of voeten? bv. white-finger syndroom?)
 17. Zijn er drukhouders aanwezig die plots kunnen ontlasten? Zijn die voldoende afgeschermd? (confettikanon?)
 18. Is gekeken naar bewegende delen, scherpe randen, waar mensen kunnen stoten, knellen, snijden, prikken, schuren?
 19. Zijn uitlaten en hitte bronnen afdoende geïsoleerd en worden verbrandingsgassen goed afgevoerd (uitlaat)(Kijk uit voor Koolmonoxide)?
 20. Staan er mensen op hoogte? Dragen die valbeveiliging? Is die getest?
 21. Is er communicatie tussen buiten / binnenin het object? Is die afdoende getest?
 22. Is afgesproken wie motoren en bewegende delen uit zet, is het duidelijk wie het geluid uit zet? In geval van nood!!!
 23. Is er geïnstrueerd wat te doen bij brand of ongeval, en is leiding aangewezen in geval van calamiteit? Wie is het?( Maak dit kenbaar bij de organisatie)
 24. Is de veiligheid – contactpersoon van deze groep voldoende veiligheidsbewust? Wie is het? Hoe gaat hij/zij waarschuwen? Weet iedereen dat?
 25. Weet de veiligheidscontactpersoon hoe te handelen en WIE te waarschuwen?
 26. Heeft de veiligheidsman overzicht over DE GEHELE WAGEN ?? Denk aan kinderen onder de wagen lopen/ onder wielen komen?
 27. Is geregeld hoe en waar de wagen achtergelaten wordt bij stukken? Blijft er iemand bij de wagen? Dit MOET (indien er ook maar enig gevaar ZOU KUNNEN ZIJN VOOR ONBEVOEGDEN en/of kinderen)!!
 28. Stel een veiligheidscoördinator aan en geef hem mandaat!( Geef dit door aan de organisatie)

  Blusmiddelen/ brandstof

 1. Zijn er voldoende draagbare blusmiddelen aanwezig en zijn deze recentelijk gekeurd en verzegeld?
 2. Wat is voldoende blusmiddel? (Met wie wordt dit overlegd? Wie bepaalt dus de norm?)
 3. Wordt er geïnstrueerd hoe het blusmiddel te gebruiken? (en ook WELK blusmiddel?) Geen CO2 op personen bv.!!
 4. Zijn de blusmiddelen duidelijk zichtbaar en bereikbaar en zijn ze goed bevestigd in beugel / buis (vaste plaats)?
 5. Is de hoeveelheid brandstof gelimiteerd, m.a.w. neemt men niet overdreven veel mee?
 6. Kan de bij te vullen brandstof op bepaalde punten worden klaargezet en DAAR dan bijgevuld worden? (route is immers bekend!!)
 7. Als brandstof wordt meegenomen, is die dan deugdelijk verpakt, wordt bijgevuld op een correcte manier met de juiste hulpmiddelen?
 8. Wordt de motor stilgezet tijdens bijvullen?
 9. Zijn er verder GEEN gevaarlijke stoffen aanwezig op of in de wagen? Zijn die anders voldoende afgeschermd van hittebronnen? 

  Vluchtwegen

 1. Zijn vluchtwegen vrij van draaiende en scherpe delen, vrij van electra, snoeren of draden, warme / gloeiende delen?
 2. Zijn de uitgangen blindelings te bereiken en te openen? (is dit bekend bij de mensen op de wagen)
 3. Is vluchtroute veilig (hoogte / hoge afstappen / railing)?
 4. Zijn er meerdere vluchtwegen of zijn deze te forceren?(Zijn deze doorgenomen met de organisatie)(Weten de begeleiders dit ook???)
 5. Als er mensen van positie wisselen en daarbij op en afstappen, gebeurt dat bij een STILSTAANDE wagen? Of kan het veilig gebeuren?
 6. Zijn er brandblussers aanwezig om te vluchten (Geen co2 op personen bv.!!!)     

  Bij de(op)bouw van de wagen 

 1. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de diverse (risicovolle) werkzaamheden.
 2. Denk aan lassen, verven (lakken) gebruik van chemie. (pur e.d.)
 3. Gebruik daar waar nodig de persoonlijke beschermingsmiddelen (en zie hier ook op toe!)
 4. Handschoenen (bij werken met PUR), filtermaskers (bij schuren e.d.), brillen bij slijpen.
 5. Gehoorbescherming bij metaalbewerking, veiligheidsschoeisel, brandvertragende kleding.
 6. Denk ook zeker aan een 1 uur NA-controle bij HEETWERK!! (lassen, slijpen)
 7. Werk bv. met een checklist. (werkvergunning.) (opdat NIETS vergeten wordt!!)
 8. Let op bij werken met meerdere mensen aan 1 wagen: vallende voorwerpen, verrijden wagen.
 9. Zet ‘s avonds EN BIJ PAUZE’S ALLE afsluiters dicht (gas, zuurstof)
 10. Zet de drukhouders na gebruik in een aparte ruimte weg!
 11. Markeer deze ruimte middels een passend bord. (bv. drukhouders, brandbaar)
 12. Laat af en toe iemand even meekijken.
 13. Wordt er rekening gehouden met het vermogen van de aanwezige lampen?
 14. Is er kans op instabiliteit door wind op de grotere (uitstekende) delen?
 15. KAN er schade (en wellicht vallende delen) ontstaan door contact met bomen, borden, en/of straatverlichting?
 16. Is er bij laswerkzaamheden, ongecontroleerde ontstekingsbron, vonkproducerende werkzaamheden ALTIJD een veiligheidsman aanwezig?
 17. Is de opstelling van evt. drukvaten veilig (compressor) en is deze voorzien van een overdrukventiel?
 18. Is opstelling van een evt. aggregaat(en) veilig en is de stroomvoorziening afdoende     gezekerd? (EN deugdelijk aangelegd?)
 19. Is opstelling geluidsinstallatie veilig?
 20. Is/zijn er noodstop(en) aanwezig (vanaf buitenzijde te bedienen)?
Scroll naar boven